نمایش ۱ - ۶ کالا از ۶

کمپانی Becton Dickinson در حوزه تکنولوژی پزشکی در آمریکا فعالیت می کند این شرکت بیش از 100 سال است که ملزومات ، دستگاهها و مواد پزشکی و آزمایشگاهی را تولید و در سراسر جهان عرضه می کند. به دلیل تنوع بسیار محصولات این شرکت ،گروه بزرگی از جامعه پزشکی و آزمایشگاهی دنیا مشتری دائمی این شرکت می باشند .

محصولات این شرکت در سه گروه پزشکی، تشخیصی و علوم زیستی قرار دارند .تولید طیف وسیعی از آنتی بادیهای منوکلونال در فرمهای غیر کنژوگه و کنژوگه با فلوروکرمهای مختلف و در حجمهای متفاوت جهت مصارف مختلف فلوسایتومتری ، ایمونوهیستوشیمی ، ایمونوفلورسانس از شاخصهای این کمپانی است .