نمایش ۱ - ۱۲ کالا از ۲۹

هنگامی که روند ترمیم زخم توسط یک بیماری زمینه ای مختل می‌شود، کوچکترین آسیبی ممکن است منجر به ایجاد زخم های مزمن شود .موفقیت در درمان زخم بستگی به سطح پاکیزگی زخم، آماده‌سازی بستر زخم، انتخاب پانسمان، تجربه کادر درمانی و وضعیت بیمار دارد. راهکار پیشنهادی B. Braun یک روش کامل برای مراقبت از زخم‌های مزمن می‌باشد که تشکیل سریع بافت گرانوله سالم را تضمین کرده و بسته شدن کامل زخم را به دنبال خواهد داشت: محلول‌های شستشوی زخم و ژل‌های ®Prontosan برای آماده‌سازی صحیح بستر زخم، و پانسمان‌های ®Askina که بسته به مرحله ترمیم زخم انتخاب می‌شوند. بعد از راهنمایی ها ما در مورد مدیریت زخم، شما اطلاعات بیشتری در زمینه درمان‌های بهینه برای بیماران وزخم‌های خاص خواهید داشت.

 • آسکینا ابزورب پلاس ۴۵۳۰۰

  0.0

  از 0 رای

 • آسکینا بیوفیلم شفاف ۳۳۷۰۰

  0.0

  از 0 رای

 • آسکینا پاشنه ۱۰۹,۸۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • آسکینا پد S ۸,۵۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • آسکینا ترانسوربنت ۲۹۴۰۰

  0.0

  از 0 رای

 • آسکینا ترانسوربنت ساکروم ۹۹,۲۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • آسکینا ترانسوربنت لبه دار ۳۳۶۰۰

  0.0

  از 0 رای

 • آسکینا تین سایت ۲۷,۵۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • آسکینا درسیل ساکروم ۲۲۹۵۰۰

  0.0

  از 0 رای

 • آسکینا درسیل لبه دار ۴۴,۵۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • آسکینا درم ۱۰۴۰۰

  0.0

  از 0 رای

 • آسکینا ژل ۴۹۷۰۰

  0.0

  از 0 رای