نوار تست قند خون چیست
نوار تست قند خون چیست

دستگاههای تست قند خون از سه جز اصلی تشکیل شده اند: خود دستگاه، لانست و نوار تست. نوارهای تست قند قند خون یکبار مصرف بوده و هر دستگاه نوار مختص به خود را دارد. در اصل این نوار است که در تعیین میزان قند خون نقش اصلی را ایفا می کند.

هنگام تست قند خون ابتدا توسط لانست خون از بدن گرفته و بر روی نوار تست ریخته شده و سپس وارد دستگاه می شود. نوارهای تست قند خون حاوی مواد شیمیایی هستند که با گلوکز (قند) موجود در خون واکنش می دهند؛ برخی از این نوارها، نوارهایی پلاستیکی هستند که قطره کوچکی از آنزیم (گلوکز اکسیداز) روی آن چکانده شده است. بسته به مدل دستگاه، انواع مختلف آنزیم در ساخت نوار تست استفاده می شود.در حال حاضر توصیه به استفاده از نوارهایی با آنزیم گلوکز اکسیداز (GO) شده است .
برخی از مارک های گلوکومتر به جای نوار، دارای صفحاتی هستند که خون بر روی آن چکانده شده و در دستگاه قرار داده می شود که البته این این صفحات چندین بار قابل استفاده هستند.برخی از دستگاه ها مقدار جریان الکتریسیته ای را که از نوار تست می گذرد را اندازه می گیرند. برخی دیگر از دستگاه ها از طریق اندازه ی نور بازتابانیده شده از قطره خون میزان گلوکز را تعیین می کنند. در برخی از دستگاهها باید بعد از ریختن خون نوار را درون دستگاه گذاشت، در برخی دیگر نوار توانایی مکش خون را به درون دارد. همانطور که ذکر شد هر

دستگاه قند خون نوار مختص به خود را داشته که یکبار مصرف نیز می باشند بنابراین باید بعد از استفاده با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی دور انداخته شود.